2-komponentowa masa na bazie modyfikowanego poliuretanu WEBER.TEC 977

Trwale elastyczna, chemoodporna, 2-komponentowa masa na bazie modyfikowanego poliuretanu do uszczelniania dylatacji i zalewania spoin.

Właściwości

  • po stwardnieniu ciągle elastyczna
  • odporna na działanie czynników atmosferycznych, słodkiej i morskiej wody oraz gazów
  • odporna na działanie wielu ługów, kwasów oraz innych chemikaliów
  • o dobrej przyczepności do podłoża

Do pobrania

KT_weber_tec_977
  • do wykonywania elastycznego uszczelnienia muf w budownictwie podziemnym poprzez zalewanie np. muf kielichowych w rurociągach; muf stożkowych w prefabrykatach-betonowych profilach ramowych (optymalne wyrównanie tolerancji wymiarów uwarunkowanych technologicznie);
  • elastyczne uszczelnienie spoin poziomych, po których odbywa się ruch komunikacyjny (na ulicach, mostach, w posadzkach przemysłowych),
  • w budownictwie hal o bocznej obudowie (z betonu i na połączeniach stal/beton).
Baza:modyfikowany poliuretan
Rozpuszczalnik:nie występuje
Barwa:szara
Konsystencja:płynna
Proporcje mieszania:5:1 wagowo
Gęstość:ok. 1,3 kg/dm3
Twardość wg Shore’a A:ok. 70
Pozostałość suchej masy:100%
Zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny:± 10%
Temperatura aplikacji:od +5°C do +30°C
Czas twardnienia:ok. 24 godzin
Pełne obciążenie:po 24 godzinach
Maksymalna szerokość szczeliny:25 mm

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być nośne, suche, szorstkie, czyste, wolne od tłuszczu i oleju. Na podłoże nie nadają się powłoki gładkie, glazurowane, spieczone, wypolerowane, pokryte mleczkiem cementowym oraz powłokami bitumicznymi lub smołą. Podłoża takie należy najpierw np. wypiaskować, aby otrzymać suchą i czystą powierzchnię
Podłoża chłonne, podłoża asfaltowe oraz blachy ocynkowane gruntuje się preparatem weber. tec 973. Należy odczekać ok. 60 minut w celu odparowania rozpuszczalników. Nieskorodowane powierzchnie metalowe należy odtłuścić np. za pomocą weber.sys 992 i uszorstnić. Podłoża betonowe można gruntować żywicą weber.prim 807

APLIKACJA
Materiał jest dostarczany w odpowiednich proporcjach. W przypadku pojemnika zawierającego 2 składniki w górnej jego części znajduje się utwardzacz, a w dolnej masa podstawowa. Oba te składniki są w odpowiednich proporcjach do mieszania. Górną część pojemnika nakłuć metalowym szpikulcem i odczekać, aż utwardzacz całkowicie spłynie do masy podstawowej (pozwala to na zachowanie odpowiednich proporcji). Mieszanie preparatu odbywa się w dolnej części pojemnika za pomocą wiertarki pracującej na wolnych obrotach i zaopatrzonej w nasadkę mieszającą. Po wymieszaniu masa musi być jednorodna (bez żadnych smug). Dlatego też podczas mieszania należy zwracać szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika. Czas mieszania wynosi ok. 3 minut. Po wymieszaniu masę przelać do innego, czystego naczynia i dodatkowo mieszać przez ok. 1 minutę.

weber.tec 977 ze względu na płynną konsystencję nadaje się idealnie do wypełniania szczelin poziomych (maksymalny spadek 1%). W szczelinach dylatacyjnych, w celu zapobieżenia przylegania masy do dna szczeliny umieścić sznur dylatacyjny. Pozwala on także na uzyskanie żądanego przekroju szczeliny. Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu za pomocą preparatu weber.sys 992. Masę chronić przed obciążeniem do czasu stwardnienia.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Temperatura aplikacji: od +50 C do +300 C
Czas twardnienia: ok. 24 godzin
Pełne obciążenie: po 7 dniach

ZUŻYCIE
ok. 1,3 kg/dm3 spoiny.

OPAKOWANIA
pojemniki 6 kg, paleta 60 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

UWAGA
Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz