Wysokoelastyczna powłoka ochronna WEBER.TEC 960

Wysokoelastyczna powłoka ochronna weber.tec 960 (Superflex FDF) jednoskładnikowa płynna folia z tworzywa sztucznego przeznaczona do nakładania na suche podłoża. Po wyschnięciu tworzy wodoszczelną powłokę, charakteryzującą się bardzo dobrą elastycznością i ciągliwością, działaniem ochronnym oraz estetycznym wyglądem.

Właściwości

 • bezspoinowa
 • odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia
 • mostkuje rysy i spękania
 • odporna na padające iskry (klasa zagrożenia pożarowego B2)
 • zabezpiecza przed agresywnym działaniem atmosfery
 • zapewnia długotrwały, estetyczny wygląd obiektów
 • odbija do 70% padających na nią promieni słonecznych (redukuje naprężenia termiczne konstrukcji dachowej)

Do pobrania

KT_weber_tec_960

Wodoszczelna, ochronna powłoka stosowana na podłożu z betonu i płyt azbestowych (eternit) oraz na pokryciach dachowych z papy i blachy . Stosowana jest także jako dekoracyjna i odbijająca promienie słoneczne powłoka dachowa. Może być układana na dachach budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej o różnych kątach nachylenia, w tym również na powierzchniach poziomych w położeniu sufitowym. weber.tec 960 jest kompatybilny także z pokryciem z blach cynkowych i aluminiowych. Nie nadaje się na powierzchnie, na które długotrwale działa woda pod ciśnieniem.

Baza:tworzywo sztuczne
Rozpuszczalnik:niewielka ilość
Kolor:jasnoszary, biały
Konsystencja:półpłynna
Gęstość:ok. 1,6 kg/dm3
Wydłużenie przy zerwaniu:ok. 350% przy +23°C
Wodoszczelna:do 0,5 bar
Odporność na temperaturę:ok. -30°C do +100°C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ:ok. 12500

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być suche, nośne oraz wolne od brudu, kurzu, luźnych części, oleju, smaru i innych obniżających przyczepność elementów.Przed rozpoczęciem aplikacji pęknięcia i szczeliny należy naprawić/uszczelnić w sposób adekwatny do rodzaju i charakteru uszkodzeń.
Pokrycia bitumiczne: Stare powłoki bitumiczne i pokrycia papowe muszą być stabilne (zespolone z podłożem). Należy je starannie oczyścić i zagruntować preparatem weber.tec 960 V za pomocą szczotki lub pędzla lub szczotki z naturalnego włosia (preparat gruntujący zawiera rozpuszczalnik, stosowane narzędzia muszą być odporne na oddziaływanie rozpuszczalnika). Nie należy warstwy gruntującej nanosić metodą natryskową.
Dachy betonowe i dachy eternitowe: Stare dachy pokryte eternitem należy oczyścić. W czasie czyszczenia płyt eternitowych należy m.in. przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałości po procesie czyszczenia muszą zostać zebrane i usunięte z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Pozostałe po czyszczeniu resztki mchów i glonów należy usunąć stosując odpowiednie preparaty biobójcze. Następnie, w celu wzmocnienia oczyszczonych i suchych płyt eternitowych, należy całą powierzchnię dachu zagruntować preparatem weber.tec 960 V. Po oczyszczeniu powierzchni dachu betonowego należy najpierw ją zagruntować materiałem weber.tec 960 V lub weber.prim 801.
Dachy metalowe: Cynk lub aluminium: metalową szczotką należy usunąć luźne powłoki malarskie, a miejsca skorodowane wyczyścić do osiągnięcia metalicznie błyszczącej powierzchni. W celu zwiększenia przyczepności zalecamy zagruntowanie materiałem weber. tec 960 V. W przypadku porośnięcia dachu mchem i glonami należy postępować zgodnie z opisem w punkcie "Dachy pokryte eternitem".

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
weber.tec 960 (Superflex FDF) jest dostarczany w postaci gotowej do nakładania. Przed nałożeniem materiał należy jedynie dokładnie wymieszać.

APLIKACJA
Nakładanie przez natryskiwanie, wałkiem lub pędzlem.
Pokrycia bitumiczne: Po wyschnięciu powłoki gruntującej należy pokryć ją materiałem weber.tec 960 za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub agregatu natryskowego typu „airless”. W przypadku stosowania urządzenia natryskowego weber.tec 960 można rozcieńczyć, dodając max. 5% wody.
Dachy eternitowe: Zagruntowaną powierzchnię pokryć weber.tec 960
Dachy betonowe: i Po wyschnięciu preparatu gruntującego nałożyć weber.tec 960, W celu osiągnięcia szczelnej powłoki o zamkniętych porach należy przed wykonaniem właściwej powłoki wykonać zamykającą pory warstwę wstępną, rozcieńczając weber.tec 960 poprzez dodanie 15-20% wody.
Dachy metalowe: Po wyschnięciu powłoki gruntującej nałożyć weber.tec 960.
Przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach zalecamy nakładanie kolejno kilku cienkich warstw, aby w ten sposób zapewnić wyschnięcie całego pokrycia. Warstwy o dużej grubości wymagają znacznie dłuższych czasów schnięcia.
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia natychmiast po pracy należy zmyć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Czas schnięcia: ok. 48 godz. przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza.
Temperatura podłoża musi być wyższa, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy.

ZUŻYCIE
Powłoka dekoracyjna/odbijająca promienie słoneczne - 1,6 kg/m2, nakładanie w jednym przejściu.
Powłoka ochronna:

 • dachy pokryte falistymi płytami eternitowymi: łacznie 3,2 kg/m2, nakładanie w dwóch przejściach.
 • dachy metalowe i betonowe: 2 kg/m2, nakładanie w jednym przejściu.

Preparaty gruntujące:

 • podłoża bitumiczne lub mineralne: weber.tec 960 V 200 do 300 ml/m2.
 • podłoża mineralne: weber.prim 801 200 do 300 ml/m2.
 • podłoża metalowe: weber.tec 960 V ok. 200 ml/m2.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w temperaturze powyżej +10°C, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA
Przy wszystkich podłożach należy unikać obróbki w przypadku zbliżania się opadów deszczu. Jeżeli obróbka prowadzona jest w temperaturze niższej od +10°C, należy, szczególnie przy większych grubościach nakładania, liczyć się z niewłaściwym przebiegiem procesu tworzenia się folii i w związku z tym z obniżeniem się jej elastyczności oraz, ewentualnie, z powstawaniem rys na powłoce. Proces schnięcia opóźniany jest przez niskie temperatury i wysoką wilgotność powietrza (np. mgłę), a przyspieszany jest przez suszę i wysokie temperatury. Powierzchnie bitumiczne, które mają być pokryte materiałem weber.tec 960 muszą być nośne oraz starsze niż 1 rok.
Przed zastosowaniem zapoznać się z kartami technicznymi preparatów do gruntowania podłoża.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz