Bitumiczna powłoka naprawcza WEBER.TEC 905

Bitumiczna powłoka naprawcza weber.tec 905 (Plastikol 2) jest zawierającą rozpuszczalniki, stosowaną na zimno masą uszczelniającą, która po związaniu jest trwale elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne (absorbery UV hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych), gazy przemysłowe a także występujące w gruncie agresywne substancje.a powłoka naprawcza.

Właściwości

 • szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
 • do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
 • wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
 • zawiera dodatki podnoszące przyczepność i umożliwiające stosowanie na podłożu wilgotnym
 • do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome

Do pobrania

KT_weber_tec_905
 • jako materiał do szybkich napraw bitumicznych pokryć papowych
 • jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papowych, blaszanych, eternitu, betonu
 • do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnicznych, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą.
 • do antykorozyjnego zabezpieczania metalowych powierzchni stykających się z gruntem
Baza:roztwór polimerowo-bitumiczny
Rozpuszczalnik:zawiera
Kolor:czarny
Konsystencja:półpłynna
Gęstość:ok. 1,1 kg/dm³
Sucha pozostałość:ok. 60%
Punkt mięknięcia wg metody pierścień i kula:ok. +95°C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego:μH2O = ok. 8000
Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału:od +1°C do +30°C
Wodoszczelność:3 bary

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże należy oczyścić z brudu, rdzy i kurzu. Podłoża betonowe należy pozbawić ostrych nierównościi gdy jest to konieczne (np. w przypadku ścian z gazobetonu) otynkować tynkiem III kat. (bez zacierania na gładko). Podłoża chłonne, piaszczące i pylące zagruntować preparatem weber.tec 902 (Plastikol 4 V). Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu powłoki gruntującej. Rysy i spękania naprawić masą bitumiczną weber.tec 911 (Plastikol 1).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

APLIKACJA
Sposób nanoszenia: szczotka dekarska, wałek, pędzel, paca, ściągaczka gumowa. W przypadku podłoży szorstkich lub wilgotnych materiał wcierać za pomocą szczotki.
Wymagana liczba warstw: 1 do 3.
Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy: min. 12 godzin.
Czas wysychania: od 1 do 3 dni.
Pustki oraz wilgoć zamknięta w podłożu pod wpływem ogrzewania promieniami słonecznymi może prowadzić do powstania pęcherzy osmotycznych. Jedno- lub wielokrotne gruntowanie pozwala uniknąć powstawania pęcherzy powietrznych.
Przy renowacji mocno zwietrzałych powierzchni dachowych w jeszcze świeżą powłokę z weber.tec 905 można wtopić welon szklany (na 5-centymetrowy zakład), a po jej wyschnięciu ponownie nanieść na całą pwoierzchnię preparat weber.tec 905. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy benzyną ekstarakcyjną.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +1°C do +30°C

ZUŻYCIE

 • na powierzchniach metalowych: ok. 250-350 ml/m²(przeciętnie 330 ml/m²)
 • na pokryciach papowych: ok. 450-750 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
 • beton: ok. 700-900 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
 • powłoka z wtopionym welonem szklanym: ok. 1800-2700 ml/m²

OPAKOWANIA
Pojemnik 10 l, paleta 45 sztuk (450 l)
Pojemnik 33 l, paleta 16 sztuk (528 l)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Produkt zawiera rozpuszczalnik. Zapoznać się kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowniach.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz