Płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym WEBER.PRIM COMPACT

Płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas

Wzmacnia warstwę zbrojoną pod masy i zaprawy tynkarskie oraz poprawia ich przyczepność do podłoża.

Właściwości

  • paroprzepuszczalny
  • mrozoodporny po wyschnięciu
  • poprawia przyczepność podłoża
  • redukuje chłonność podłoża
  • tworzy chropowatą powierzchnię po wyschnięciu
  • Wyrównanie chłonności podłoża
  • Wzmocnienie warstwy zbrojonej pod masy i zaprawy tynkarskie
  • Poprawienie przyczepności mas i zapraw tynkarskich do podłoża
  • Do aplikacji ręcznej i maszynowej
Temperatura stosowaniaod +5°C do +25°C
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20 ± 2) ºC i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %12 godzin
Termin przydatności do użycia12 miesiące
Kolorystykapreparat ma kolor biały
Systemyweber.therm NOVA, weber.therm WM
Dokument odniesieniaAT-15-9323/2014,
AT-15-3063/2012 + aneks nr 1

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Nakładanie preparatu gruntującego może się rozpocząć najwcześniej po minimum 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojonej. Niska temperatura lub wyższa wilgotność wydłuża podane czasy.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Przed nakładaniem płyn gruntujący weber.prim compact należy wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Nie rozcieńczać wodą - może to spowodować zmianę właściwości płynu gruntującego.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Produkt nakładać na suchą powierzchnię za pomocą pomocą pędzla, wałka malarskiego. Całkowity czas wyschnięcia preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych.
Płyn gruntujący można również układać metodą natrysku mechanicznego.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
W trakcie nakładania i schnięcia preaparatu gruntującego temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia preparatu. Czas całkowitego schnięcia preparatu weber.prim compact w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

ZUŻYCIE
dla powierzchni gładkich: 0,15 – 0,25 kg/m²

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Preparat gruntujący przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Płyn gruntujący weber.prim compact zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji.
Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu preparatem. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu usunąć szkła kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie płukać oczy bieżącą wodą, przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się cech podrażnienia. W przypadku kontaktu ze skórą niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry. W przypadku oznak zatrucia oparami wyprowadzić / wynieść poszkodowanego z zagrożonego obszaru. Zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. W przypadku połknięcia przepłukać
usta wodą. Wypić kilka szklanek wody. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz