Tynk renowacyjny na zawilgocone, zasolone podłoże STAUBER SAN SP

Tynk renowacyjny na zawilgocone i/lub zasolone podłoża. Zgodny z wymaganiami normy EN 998-1:2016. Spełniający wymagania instrukcji WTA.

STAUBER SAN SP Sucha zaprawa mineralna na spoiwach hydraulicznych – cement i wapno, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe oraz dodatki napowietrzające i poprawiające obróbkę.

Właściwości

  • materiał umożliwia wolne od szkód wysychanie i oraz magazynowanie soli zawartych w podłożu. Zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na powierzchni, poprawia izolacyjność termiczną
  • odporny na wpływy atmosferyczne, hydrofobowy, mrozoodporny, wysoce paroprzepuszczalny, niepalny
  • o dużej przyczepności, odporności na skurcz i odparzanie oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej
  • o optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwy w nanoszeniu
  • tworzący po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

Do pobrania

KT_Stauber_SAN_SP

Szary tynk renowacyjny STAUBER SAN SP jest suchą zaprawą służącą do wykonywania tynków renowacyjnych o dużej porowatości i przepuszczalności pary wodnej. Tynki renowacyjne stosowane są przede wszystkim na wewnętrznej stronie zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic. Zastosowanie znajdują również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom. Tynk renowacyjny STAUBER SAN SP nie jest tynkiem szczelnym (zaporowym), jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja szkodliwych soli następuje w porach tynku. Wyschnięcie przegrody jest możliwe przy zastosowaniu systemu całkowicie odcinającego dostęp wilgoci, np. poprzez wykonanie przepony poziomej oraz pionowej, np. z szlamów uszczelniających, np. STAUBER FLEX D2.

Bazacement, wapno hydratyzowane kruszywo, dodatki
Barwaszara
Zapotrzebowanie wodyok. 5,7-6,5 l na worek 25 kg
Gęstość nasypowa w stanie suchym≤ 1200 kg/m³
Gęstość świeżej zaprawyok. 1400 kg/m³
Gęstość tynku w stanie suchym≤ 1300 kg/m³
Reakcja na ogieńKlasa A1
Przyczepność≥ 0,3 N/mm2- FP:B
Porowatość zaprawy świeżej> 25 %
Porowatość zaprawy po związaniu> 40 %
Absorbcja wody≥0,3 kg/m2 po 24 h
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry0,45(P=50%) W/m·K
wartość tabelaryczna
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ≤ 15
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki+ 5°C do + 30°C
Czas obróbki w temp. 20o Cok. 45 minut

PODŁOŻE
Przed aplikacją tynku renowacyjnego zaleca się odtworzenie izolacji poziomej w celu likwidacji podciągania kapilarnego oraz izolacji pionowej.
STAUBER SAN SP może być nakładany na wszystkie przygotowane podłoża mineralne (za wyjątkiem podłoży gipsowych i anhydrytowych) jak np.: cegła, kamień, beton, a także na izolacje mineralne elastyfikowane np. STAUBER FLEX D1 i D2. Z istniejących podłoży należy mechanicznie lub ręcznie usunąć stare, zasolone tynki do warstwy konstrukcji ściany do uzyskania nośnego podłoża. Obszar wymiany tynków zwiększyć o min. 80 cm poza widoczne zniszczenia spowodowane wilgocią i zasoleniem. Spoiny muru należy usunąć na głębokość 2 cm. Usunięte spoiny można wypełnić za pomocą materiału STAUBER SAN SP
Przygotowane podłoże powinno być czyste i nośne.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Do ręcznego zarobu materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).
Do pojemnika z odmierzoną wg podanego niżej zapotrzebowania ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy, mieszając do uzyskania jednorodnie zarobionej masy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Nie zarabiać więcej materiału niż można przerobić w czasie ok. 45 min.

APLIKACJA
Zarobioną zaprawę korzystnie jest nakładać za pomocą agregatów tynkarskich. Do narzutu ręcznego oraz zacierania tynku używać narzędzi z materiałów nierdzewnych. Jako pierwszą należy wykonać warstwę sczepną (obrzutkę renowacyjną) z materiału STAUBER SAN AS. Obrzutka renowacyjna powinna pokrywać ok. 50% obrabianego podłoża. Orientacyjne zużycie tynku STAUBER SAN AS do wykonania obrzutki wynosi 4 - 5 kg/m².
Na tak przygotowane podłoże najwcześniej po 24 godzinach można nakładać materiał STAUBER SAN SP narzutem jedno- lub dwuwarstwowym.
W przypadku renowacyjnego narzutu jednowarstwowego zaleca się uprzednie wykonanie wstępnej blokady soli za pomocą penetrujących materiałów krzemianowych (np. STAUBER PRIM 111 po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1 : 1), aplikowanych ok. 30 minut wcześniej na obrabiane podłoża.
W przypadku renowacyjnego narzutu dwuwarstwowego, nakładać pierwszą warstwę o grubości min. 10 mm, a jej powierzchnię na świeżo uszorstnić np. przeciągając pacą zębatą w poziomie. Drugą lub kolejną warstwę tynków nakładać po min 4 dniach. Minimalna grubość całkowita narzutu tynku renowacyjnego wynosi 20 mm. Maksymalna grubość tynku renowacyjnego nie może przekraczać 4 cm.
Powierzchnię ostateczną można wykończyć gładzią, stosując materiały mineralne nie zawierające gipsu: szpachlówki wapienne, wapienno-cementowe lub cementowe np. STAUBER SAN FP szary.
Ewentualne malowanie tynku renowacyjnego jest możliwe tylko farbami otwartymi na dyfuzję pary wodnej. Są to: farby silikatowe, farby wapienne lub, w sprzyjających warunkach, farby silikonowe. Do malowania można przystąpić po całkowitym związaniu i odpowiednim dla wybranej farby stwardnieniu i wyschnięciu materiału. Zgodnie z zaleceniami wytycznych WTA dla tynków renowacyjnych czas wymagany przed dalszą obróbką wynosi (w temperaturze 20ºC i 50% wilgotności względnej powietrza) 1 dzień na 1 mm grubości ułożonego tynku.
Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces wysychania.

PIELĘGNACJA
Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i przeciągów. Przestrzegać reguł obowiązujących przy robotach tynkarskich.
Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE
Ok. 13 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mm.

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.
Produkt zawiera cement i wapno. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz