Mineralny tynk drobnoziarnisty SP TOP Q2

Mineralny tynk drobnoziarnisty

[REMMERS]

Właściwości

  • Działa hydrofobizująco
  • Przepuszcza parę wodną
  • Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
  • Zdatność do obróbki ręcznej i maszynowej
  • Podatność na filcowanie

Do pobrania

KT_SP_Top_Q2
  • Jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy
Gęstość nasypowaoloło 1,2 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody6,0 l /25 kg
Współczynnik nasiąkliwości w24≤ 0,5 kg/(m²•h0,5 )
Reakcja na ogień klasa
A1
Wytrzymałość na ściskanieCS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
Gęstość objętościowa związanej zaprawyokoło 1,3 kg/dm³
Uziarnienie< 0,5 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego Hydrofobowe podłoże należy wstępnie zmoczyć zmiękczoną wodą.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

APLIKACJA
Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
Około 2 godzin

Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.
Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać. Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału. W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.
Nie należy przerywać pracy podczas aplikacji powłoki na jednej powierzchni Dla uniknięcia powstawania śladów łączenia na większych powierzchniach złożonych z kilku pól aplikację należy prowadzić na wszystkich polach równocześnie. Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej
samej partii produkcyjnej.
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Nie stosować na podłożach zawierających gips! Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w każdym z przypadków świadectw z badań.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszalnik, paca do gładzenia, kielnia, paca piankowa, odpowiednia maszyna aplikacyjna. Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

ZUŻYCIE
Około 1,3 kg/m²/mm; średnio do około 3,5 kg/m²

OPAKOWANIE
worek papierowy 25 kg

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz