Tynk renowacyjny SP Top [BASIC]

Tynk renowacyjny

[REMMERS]

Właściwości

  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • Hydrofobizuje pory
  • Przyspiesza schnięcie
  • Grubość pojedynczej warstwy może wynosić do 30 mm.
  • Możliwość nakładania maszynowego

Do pobrania

KT_SP_Top_[basic]
  • Do podłoży silnie obciążonych szkodliwymi solami
  • Do naprawy i renowacji starych, zawilgoconych murów obciążonych szkodliwymi solami
Gęstość nasypowaokoło 1,35 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody4,5 l / 20 kg
Głębokość wnikania wody< 5 mm
Reakcja na ogieńklasa A1
Wytrzymałość na ściskanieCS II (średnio 1,5 - 5,0 N/mm²)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
Tynki i powłoki należy starannie usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń. Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm. Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego
Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości
Nanieść produkt jako warstwę sczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę sczepną).
Podłoże: mało nasiąkliwe
Obrzutkę z materiału SP Prep nanieść brodawkowato jako kryjącą warstwę sczepną.
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę sczepną).
Podłoże: mineralne szlamy uszczelniające
Obrzutkę zasadniczo nałożyć brodawkowo. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu jako kryjącą 100% powierzchni warstwę sczepną.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.
W przypadku maszyn tynkarskich odpowiednią ilość wody do regulacji konsystencji należy ustalić na miejscu.

APLIKACJA
Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
około 60 minut

Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami lub maszyną.
Układanie pojedynczymi warstwami
Grubość warstwy przy aplikacji jednowarstwowej: 15 - 30 mm Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Układanie dwuwarstwowe
Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość. Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej Grubość pojedynczej warstwy: 15 do 30 mm.
Alternatywnie można pracować w jednym cyklu, a mianowicie nakładać dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre na wilgotne). Pomiędzy warstwami należy wtedy ułożyć tkaninę zbrojącą iQ-Tex 6,5/100 (art. 0236). Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej łaty do tynków.
Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej. Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego. W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.
Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04/D.

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszarka, kielnia, paca stalowa, paca drewniana, paca z tworzywa sztucznego, odpowiednie maszyny.
 Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

ZUŻYCIE
około 12 kg/m²/cm grubości warstwy

OPAKOWANIE
worek papierowy 20 kg

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz