Powłoka ochronna na beton SIKAGARD-680 S BETONCOLOR

Powłoka ochronna na beton

Sikagard®-680 S Betoncolor jest jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym materiałem powłokowym na bazie żywicy metakrylowej, odpornym na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu.
Sikagard®-680 S Betoncolor chroni beton przed agresywnymi czynnikami atmosferycznymi i wzmacnia proces samooczyszczania się zabezpieczonych powierzchni.
Nie ma niekorzystnego wpływu na teksturę betonu. Sikagard®-680 S Betoncolor spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 jako powłoka ochronna.

Właściwości

 • Sikagard®-680 S Betoncolor zapewnia doskonałą ochronę przeciwko warunkom atmosferycznym, bazuje na żywicy metakrylanowej i szybko ulatniających się rozpuszczalnikach
 • Dzięki szybkiemu wysychaniu powłoka jest odporna na deszcz po upływie krótkiego czasu od naniesienia
 • Prawie nie zmienia tekstury powierzchni betonu
 • Sikagard®-680 S Betoncolor zabezpiecza beton przed agresywnymi czynnikami z otoczenia, które penetrują beton w postaci soli lub gazów
 • Bardzo wysoki opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla powoduje znaczną redukcję postępu i głębokości karbonatyzacji betonu
 • Powłoka praktycznie nie wpływa na odparowanie wody z betonu
 • Nie przyciąga cząsteczek brudu i nie odbarwia się pod wpływem deszczu
 • Nadaje się do ochrony świeżego betonu

Powłoka ochrona i dekoracyjna na beton i inne materiały na bazie cementu na obiektach budowlanych oraz infrastrukturalnych.
Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze: bezbarwny, błyszczący materiał stosowany jako powłoka odświeżająca i ochronna do betonów z odsłoniętym kruszywem.
Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat: barwna, matowa powłoka nawierzchniowa dostępna w szerokiej palecie barw.

 • Powłoka stosowana jako ochrona przed wnikaniem (zasada 1, metoda 1.3 wg normy PN-EN 1504-9),
 • Powłoka stosowana jako kontrola zawilgocenia (zasada 2, metoda 2.3 wg normy PN-EN 1504-9),
 • Powłoka stosowana jako zwiększanie oporności/zwiększanie rezystywności betonu (zasada 8, metoda 8.3 wg normy PN-EN 1504-9).
Baza chemicznaRozpuszczalnikowa żywica akrylowa
Wygląd / Barwa
Clear Glaze:bezbarwna ciecz
Top Coat:tiksotropowy materiał dostępny w szerokiej palecie barw
Gęstość
Clear Glaze:~0,9 kg/dm3 (w temp. +20 °C)
Top Coat:~1,4 kg/dm3 (w temp. +20 °C)
Możliwe są nieznaczne różnice gęstości materiału w zależności od barwy.
Zawartość części stałych objętościowoTop Coat: ~45%
Współczynnik dyfuzji pary wodnej
Grubość suchej warstwyd = 140 μm
Równoważna grubość warstwy powietrzaSD, H2O = 2,4 m
Współczynnik dyfuzji H2OμH2O = 1,8 x 104
Wymagania ze względu na przepuszczalność H2OSD, H2O ≤ 5 m
Odporność na karbonatyzację
Grubość suchej warstwyd = 130 μm
Równoważna grubość warstwy powietrzaSD, CO2 = 429 m
Współczynnik dyfuzji CO2μCO2 = 3,3 x 106
Wymagania ze względu na przepuszczalność CO2SD, CO2 ≥ 50 m

INFORMACJE O SYSTEMIE
Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze

Powłoka ochronna i dekoracyjna na beton z odsłoniętym kruszywem:
2 x Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze

Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat
Standardowe zastosowanie:
2 x Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat
Intensywne barwy (czerwone, żółte):
3 x Sikagard®-680 S Betoncolor Top coat
W połączeniu z gruntowaniem impregnatem hydrofobowym:
1 - 2 x Sikagard®-702 W lub Sikagard®-700 S
2 x Sikagard®-680 S BetoncolorTop Coat

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Beton narażony na działanie warunków atmosferycznych bez starych powłok
Powierzchnia betonu musi być mocna, sucha, oczyszczona z luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek. Zalecane metody czyszczenia: parą, wodą pod wysokim ciśnieniem lub metodą strumieniowo-ścierną. Minimalny wiek betonu 28 dni.
Jeżeli jest to wymagane podłoże należy wyrównać zaprawami na bazie cementu (np. Sika® MonoTop®-620
N/-723 N, Sikagard®-720 EpoCem®, itp.). Przed ułożeniem powłoki należy odczekać, co najmniej 4 dni. W przypadku stosowania materiałów EpoCem® powłokę można nakładać już po 24 godzinach. Szczegółowe informacje w Kartach Informacyjnych odpowiednich materiałów.
Beton narażony na działanie warunków atmosferycznych pokryty powłoką
Istniejące powłoki należy sprawdzić pod względem przyczepności do podłoża (metoda „pull-off”). Wartość średnia powinna wynieść powyżej 1,0 MPa, a pojedynczego badania powyżej 0,7 MPa. Szczegóły w odpowiednich Zaleceniach stosowania.
Jeżeli przyczepność jest niewystarczająca:
Należy całkowicie usunąć stare powłoki, oczyszczone podłoże musi być odpowiednio mocne.
Jeżeli przyczepność jest wystarczająca:
Należy starannie oczyścić starą powłokę najlepiej za pomocą pary lub wodą pod ciśnieniem. Sikagard®-680
S Betoncolor na stare powłoki może być nanoszony bez warstwy gruntującej, wskazane jest jednak wykonanie pola próbnego i przeprowadzenie badania przyczepności nowej powłoki do starej przed przystąpieniem do prac.
Uwaga: Stare powłoki na bazie wody, nawet te mocno związane z podłożem, muszą zostać bezwzględnie usunięte przed aplikacją Sikagard®-680 S Betoncolor.

APLIKACJA
Sikagard®-680 S Betoncolor jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, wymaga jednak wstępnego wymieszania.
Przy nanoszeniu na bardzo chłonne i/lub porowate podłoża, zaleca się dodanie do pierwszej warstwy Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat około 50% Sikagard®-680 S Betoncolor Clear Glaze, aby wzmocnić podłoże i ograniczyć możliwość powstania lokalnych różnic barwy powłoki.
Sikagard®-680 S Betoncolor (Clear Glaze i Top Coat) można nanosić za pomocą pędzla lub wałka z owczej wełny z krótkim włosiem.
Ostatnią, wierzchnią warstwę można nanosić również natryskiem bezpowietrznym: ciśnienie natrysku 150 barów, średnica dyszy 0,38÷0,66 mm, kąt natrysku 50÷80°.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Sika Thinner C. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Grubość warstwy: Minimalna wymagana grubość suchej warstwy do uzyskania trwałości (dyfuzja CO2, przyczepność po cyklach termicznych, itp.) = 101 μm.
Maksymalna grubość suchej warstwy pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej dyfuzji pary wodnej (równoważna grubość warstwy powietrza 5 m) = 290 μm.
Temperatura otoczenia: Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C-
Wilgotność względna powietrza: < 85%
Punkt rosy: Temperatura podłoża, otoczenia i nieutwardzonego materiału musi być zawsze o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Temperatura podłoża: Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

ZUŻYCIE

Teoretyczne zużycie w kg/m2 na warstwę
ProduktZużycie na warstwę
Sikagard®-680 S Betoncolor ClearGlaze~ 0,15 kg/m2
Sikagard®-680 S Betoncolor Top Coat~ 0,20 kg/m2

 

Czas oczekiwania pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw:

TemperaturaCzas oczekiwania
+10 °C8 godzin
+20 °C5 godzin
+30 °C3 godziny

Uwaga: Powłoka odświeżająca z materiału Sikagard®-680 S Betoncolor może być nanoszona bez gruntowania, ale stara powłoka musi zostać wcześniej starannie oczyszczona.

Pielęgnacja
Powłoka Sikagard®-680 S Betoncolor nie wymaga żadnej specjalnej pielęgnacji, ale musi być chroniona przed deszczem, przez co najmniej 1 godzinę w temperautrze +20°C, pyłosuchość zostaje osiągnięta po 30 minutach w temperaturze +20°C.

Pełne utwardzenie: ~ 5 dni w temperaturze +20 °C

OPAKOWANIA
Clear Glaze: 20 kg
Top Coat: 12,5 kg i 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i mrozem.

UWAGA

 • Nie stosować w przypadku:
  - oczekiwanego deszczu,
  - wilgotności względnej powyżej 85%,-
  - temperatury poniżej +5°C i/lub poniżej temperatury punktu rosy.
 • Do zabezpieczenia fasad z betonów lekkich zalecane jest stosowanie przenoszącej zarysowania powłoki Sikagard®-550 W Elastic.
 • W środowisku morskim lub jeśli powłoka będzie narażona na rozpryski soli odladzających konieczne jest zastosowanie warstwy impregnacyjnej Sikagard®-702W Aquaphob lub Sikagard®-700 S.
 • Podczas aplikacji na bardzo gładki beton (licowy) lub na elementy prefabrykowane w czasie rosnących temperatur wskazane jest wykonanie dodatkowej, cienkiej warstwy wyrównawczej materiałem Sika MonoTop®-620 N/-723 N lub Sikagard®-720 EpoCem®, w przeciwnym razie na powłoce mogą pojawić się bąble.
 • System jest odporny na normalne obciążenia atmosferyczne.
 • Rozpryski soli odladzających lub woda morska mogą prowadzić do utraty połysku i odbarwień, nie ma to jednak wpływu na właściwości ochronne powłoki.
 • Powłoki o ciemnych odcieniach (szczególnie czarna, ciemnoczerwona, niebieska, itd.) mogą blaknąć szybciej niż powłoki o jasnych barwach. W tych przypadkach konieczne może być wcześniejsze wykonanie powłoki odświeżającej.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz