Poliuretanowy materiał uszczelniający SIKAFLEX PRO 3

Jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający

Sikaflex® PRO‐3 to jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, trwale elastyczny materiał uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.

Właściwości

 • Odkształcalność 25% wg PN‐EN ISO 9047
 • Odkształcalność 35% wg ASTM C 719
 • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
 • Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Bezapachowy
 • Bardzo niska emisja

Do pobrania

KT_Sikaflex_PRO-3

Sikaflex® PRO‐3 jest uniwersalnym materiałem uszczelniającym używanym do:

 • Dylatacji i nacięć w posadzkach
 • Szczelin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń obciążonych ruchem pieszym i kołowym (parkingi)
 • Uszczelnień połączeń elementów betonowych
 • Magazynów i hal produkcyjnych
 • Posadzek przemysłowych w przemyśle spożywczym
 • Płytek ceramicznych w budynkach użyteczności publicznej
 • Oczyszczalni ścieków
 • Konstrukcji tunelowych i mostowych
 • Spoin w pomieszczeniach czystych (cleanroom)
POSTAĆ / KOLORYBiała, czarna, szara (betonowa), szara, inne kolory na zamówienie.
BAZA CHEMICZNAPoliuretan w technologii i‐Cure®
GĘSTOŚĆ~ 1,35 kg/dm3
STABILNOŚĆ0 mm (20 mm profil, 50°C)
CZAS NASKÓRKOWANIA~ 60 minut 2)
CZAS OBRÓBKI~ 55 minut 2)
SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA~ 3,5 mm / 24h 2)
ODKSZTAŁCALNOŚĆ± 25 %
± 35 %
TWARDOŚĆ SHORE A~ 37 po 28 dniach 2)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA PROPAGACJĘ
ROZDZIERANIA
~ 8,0 N/mm 2)
SIECZNY MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI~ 0,6 MPa przy 100% wydłużeniu 2), 3)
~ 1,1 MPa przy 100% wydłużeniu (‐20°C) 3)
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU~ 600% 2)
POWRÓT ELASTYCZNY> 90% 2)
TEMPERATURA APLIKACJI+5°C do +40°C, min. 3°C powyżej punktu rosy
TEMPERATURA UŻYTKOWANIA‐40°C ÷ +70°C
ODPORNOŚĆ CHEMICZNAOdporny na wodę, wodę morską, rozcieńczone ługi, zaczyn cementowy, wodne dyspersje detergentów. Krótkotrwała odporność (≤ 72 godziny) na olej napędowy i paliwo lotnicze wg DIBT. Nie jest odporny na alkohole, kwasy organiczne, stężone ługi i kwasy, chlorowane węglowodory.

1) Sika Corporate Quality Procedure
2) 23°C / 50% w.w.
3) kondycjonowanie: metoda B

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA / GRUNTOWANIE
Sikaflex® PRO‐3 generalnie ma bardzo dobrą przyczepność do większości czystych, nośnych podłoży. W celu uzyskania optymalnej przyczepności w przypadku aplikacji na obiektach o wysokich wymaganiach, jak obiekty budowane wieloetapowo, o wysokich obciążeniach połączeń lub w przypadku ekstremalnej ekspozycji na warunki atmosferyczne konieczne jest zastosowanie gruntowania i aktywacji. Jeśli to konieczne należy wykonać najpierw pola próbne.

Podłoża nieporowate:
Aluminium, anodowane aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, powłoki proszkowe lub płytki szkliwione należy oczyścić i aktywować Sika® Aktivator‐205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki i odczekać do odparowania minimum 15 minut (maksymalnie 6 godzin). Metale jak miedź, brąz, ZnAl, itp. należy oczyścić i aktywować Sika® Aktivator‐205, naniesionym przy użyciu czystej szmatki. Po odparowaniu (minimum 15 minut) nanieść Sika® Primer‐3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania minimum 30 minut (maksymalnie 8 godzin). Do gruntowania PCW należy użyć Sika® Primer‐215 i odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).
Podłoża porowate:
Beton, beton napowietrzony, zaprawy cementowe, tynki, cegły itp. należy zagruntować Sika® Primer‐3 N przy użyciu pędzla i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).
Uwaga: Preparaty gruntujące tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają znacząco wytrzymałości spoiny.

Temperatura podłoża i otoczenia: Minimum +5°C / Maksimum +40°C. Podłoże powinno być suche. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

APLIKACJA
Sikaflex® PRO‐3 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, należy wcisnąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający (Sika® Rundschnur) i jeżeli jest to konieczne zagruntować. Sikaflex® PRO‐3 wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Sikaflex® PRO‐3 powinien mocno przylegać do krawędzi szczeliny, tak aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić za pomocą specjalnego preparatu (np. Sika® Tooling Agent N). Nie używać produktów rozpuszczalnikowych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
 Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Remover‐208 / Sika® TopClean‐T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGI DO STOSOWANIA
 Sikaflex® PRO‐3
można pokrywać konwencjonalnymi systemami powłokowymi. Przed zastosowaniem należy sprawdzić kompatybilność systemu powłokowego z materiałem Sikaflex® PRO‐3. Należy pamiętać, iż zastosowanie sztywnego systemu powłokowego na Sikaflex® PRO‐3 może prowadzić do powstawania spękań powłoki malarskiej. Lekkie odbarwienie jest możliwe w wyniku narażenia na wysokie temperatury, obciążenia chemiczne lub promieniowanie UV (zwłaszcza materiału o barwie białej). Zmiana barwy nie ma wpływa na właściwości techniczne i trwałość materiału.
Nie stosować do uszczelniania elementów szklanych, na podłoża bitumiczne, z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i inne podłoża mogące wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować Sikaflex® PRO‐3 do uszczelniania basenów.
Nie należy mieszać lub narażać na bezpośredni kontakt nieutwardzonego materiału Sikaflex® PRO‐3 z substancjami reagującymi z izocyjanami, zwłaszcza alkoholami, które często są składnikiem niektórych rozcieńczalników, rozpuszczalników, substancji czyszczących i materiałów antyadhezyjnych. Kontakt taki może uniemożliwić lub zakłócić prawidłową reakcję sieciowania i wiązania materiału.

ZUŻYCIE / PROJEKTOWANIE SZCZELINY
Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, aby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 do 35 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia powinna wynosić około 1 : 0,8. Podane wymiary szczelin są wartościami zalecanymi dla szczelin dylatacyjnych (przemieszczających się). Dopuszczalne jest uszczelnianie szczelin i pęknięć o innych wymiarach.

Średnie zużycie:

Szerokość szczeliny [mm]1015202530
Głębokość szczeliny [mm]1012162024
Długość spoiny / 600 ml [m]63,31,91,20,8

 

OPAKOWANIA
300 ml kartusze, 12 kartuszy w pudełku
600 ml kiełbaski, 20 kiełbasek w kartonie

SKŁADOWANIE
Produkt przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do +25°C, najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz