Elastyczny materiał uszczelniający SIKAFLEX-11 FC+

Elastyczny materiał uszczelniający i uniwersalny klej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Sikaflex®-11 FC+ jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, materiałem o niespływającej konsystencji, przeznaczonym do uszczelniania i klejenia.

Właściwości

  • Nie zawiera silikonu
  • Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych
  • Nie wymaga wstępnego zwilżenia klejem łączonych elementów
  • Dobra odporność mechaniczna
  • Dobra odporność na starzenie
  • Pochłanianie uderzeń i wibracji
  • Bardzo niska emisja

Sikaflex®-11 FC+ jest przeznaczony do wypełniania i uszczelniania pionowych i poziomych szczelin, izolacji akustycznej przejścia rur, uszczelniania między przegrodami, uszczelniania połączeń elementów metalowych i drewnianych.
Sikaflex®-11 FC+ jest przeznaczony do uniwersalnego klejenia w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni parapetów, progów, stopni, list przyściennych, płyt ochronnych i okładzinowych, elementów prefabrykowanych.

Baza chemicznaPoliuretan wiążący pod wpływem wilgoci (technologia i-cure®)
Gęstość~ 1,30 kg/dm3(PN-EN ISO 1183-1)
BarwaBiała, szara, brązowa, jasnobrązowa, czarna, beżowa, czerwień ceramiczna, grafitowa
Twardość Shore'a A~ 37 (po 28 dniach)(PN-EN ISO 868)
Wytrzymałość na rozciąganie~ 1,5 MPa(PN-EN ISO 37)
Sieczny moduł sprężystości przy rozciąganiu~ 0,60 MPa (po 28 dniach) (w 23 °C)(PN-EN ISO 8339)
Wydłużenie przy zerwaniu~ 700%(PN-EN ISO 37)
Powrót elastyczny~ 75% (po 28 dniach)(PN-EN ISO 7389)
Odporność na propagację rozdarcia~ 8,0 N/mm(PN ISO 34)
Odporność chemicznaSikaflex®-11 FC+ jest odporny na wodę, wodę morską, rozcieńczone ługi, wodę wapienną, neutralne wodne dyspersje detergentów.
Sikaflex®-11 FC+ jest nieodporny na alkohole, kwasy organiczne, stężone ługi i kwasy, węglowodory chlorowane i aromatyczne.
Temperatura użytkowania−40 °C ÷ +80 °C 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Sikaflex®-11 FC+ posiada generalnie wysoką przyczepność do większości czystych, nośnych podłoży.
Aby uzyskać optymalną przyczepność, szczególnie w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach (budynki wielokondygnacyjne, wysokie obciążenia, ekstremalne warunki atmosferyczne) konieczne jest stosowanie środków czyszczących i gruntujących:
Podłoża nieporowate
Płytki szkliwione, powłoki proszkowe, aluminium, aluminium anodowane, stal nierdzewna, stal galwanizowana, itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika® Aktivator-205. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 15 minut.
Wszystkie podłoża metalowe, niewymienione powyżej muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i zagruntowane materiałem Sika® Primer-3 N naniesionym za pomocą czystego pędzla lub wałkiem.
Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).
Do gruntowania PCW należy stosować materiał Sika® Primer-215 nanoszony za pomocą czystego pędzla.
Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).
Podłoża porowate
Beton, beton napowietrzony, zaprawy na bazie cementu, cegły, kamień naturalny, itp. należy zagruntować materiałem Sika® Primer-3 N nanoszonym za pomocą pędzla. Przed rozpoczęciem uszczelniania należy odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymanie 8 godzin).

Materiały gruntujące nie zastępują dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża. Jeśli to konieczne należy najpierw wykonać pola próbne.

APLIKACJA
Sikaflex®-11 FC+ jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.
Uszczelnianie:
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, należy wcisnąć w szczelinę na odpowiednią głębokość materiał podpierający i jeżeli jest to konieczne zagruntować. Sikaflex®-11 FC+ wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt materiału uszczelniajacego ze ściankami szczeliny. Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Sikaflex®-11 FC+ musi być dokładnie dociśnięty do ścianek szczeliny za pomocą odpowiedniego narzędzia aby uzyskać wymganą przyczepność.
Zalecane jest stosowanie taśmy ochronnej, gdy wymagane jest uzyskanie równej krawędzi wypełnienia. Taśmę należy usunąć, kiedy materiał uszczelniający jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić za pomocą specjalnego preparatu (np. Sika® Tooling Agent N). Nie stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki.
Klejenie:
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża nanieść Sikaflex®-11 FC+ w postaci ścieżek lub punktów na klejoną powierzchnię w odstępach kilku centymetrów. Ręką należy docisnąć klejony element do podłoża. W razie konieczności używać taśm klejących, klinów lub stempli, aby utrzymać klejone elementy do momentu wstępnego związania kleju. Niewłaściwie umocowany element może być łatwo odklejony i przyklejony ponownie w ciągu kilku minut od naniesienia kleju.
Optymalna przyczepność jest uzyskiwana po całkowitym związaniu Sikaflex®-11 FC+, np. po 24 ÷ 48 godzinach w +23°C dla grubości warstwy 2 ÷ 3 mm.

Podparcie wypełnieniastosować materiał o zamkniętej strukturze, sznur ze spienionego polietylenu.
Spływność6 mm (profil 20 mm, w 23 °C)
Temperatura otoczeniaMinimum +5 °C / Maksimum +40 °C

 

ZUŻYCIE
Orientacyjne zużycie, szczeliny w posadzkach

Długość wypełnienia [m]
kartusz 600 ml
Długość wypełnienia [m]
kartusz 300 ml
Szerokość szczeliny
[mm]
Głębokość szczeliny
[mm]
631010
2,5 - 31,51512 - 15
1,80,92017
1,20,62520
0,80,43025

OPAKOWANIA
Kartusze 300 ml
Kartusze 600 ml

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Sikaflex®-11 FC+ przechowywany w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.
Sikaflex®-11 FC+ powinien być składowany w suchych warunkach, zabezpieczony przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz