Elastyczna, poliuretanowa piana iniekcyjna SIKA INJECTION-105 RC

Elastyczna, poliuretanowa piana iniekcyjna do tamponaży czasowych

Sika® Injection-105 RC jest poliuretanową pianą iniekcyjną, reagującą z wodą, bezrozpuszczalnikową, o niskiej lepkości, która po związaniu tworzy szczelną, elastyczną pianę o drobnej strukturze komórkowej.

Właściwości

  • Reakcja pęcznienia rozpoczyna się dopiero po bezpośrednim kontakcie z wodą
  • Materiałem Sika® Injection-105 RC można iniekować jak produktami jednoskładnikowymi
  • Proporcja mieszania 1:1 pozwala na łatwą aplikację pompami do iniektów zarówno jedno- jak i dwuskładnikowych
  • W kontakcie z wodą pęcznieje nawet do 15 razy
  • Prędkość reakcji (powstawania piany) jest zależna od temperatury wymieszanego materiału, właściwości wody i warunków hydrodynamicznych
  • W niskich temperaturach (<+10°C) Sika® Injection-105 RC może być przyspieszona materiałem Sika® Injection-AC10

Sika® Injection-105 RC przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Sika® Injection-105 RC jest stosowany do tymczasowych uszczelnień statycznych i pracujących rys, szczelin i pustek w betonie, cegle i naturalnym kamieniu oraz w robotach fundamentowych i palowych. Sika® Injection-105 RC nadaje się szczególnie do uszczelnień konstrukcji, gdzie oczekiwane są niewielkie ruchy. Do uzyskania trwałej szczelności konieczne jest wykonanie dodatkowej iniekcji Sika® Injection-201 lub Sika® Injection-203.

Baza chemicznaDwuskładnikowa reagująca z wodą żywica poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca CFC (chlorofluorowęglowodorów)
BarwaSkładnik A: bezbarwna
Składnik B: brązowa
Gęstość w temperaturze 20 °CSkładnik A ~155 mPa∙s
Składnik B ~210 mPa∙s
Pęcznienie w temperaturze 20 °CPoczątek pęcznienia ~ 20 s (od kontaktu z wodą)
Koniec pęcznienia ~ 80 s

APLIKACJA
Temperatura otoczenia Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C
Temperatura podłoża Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C
Przydatność do stosowania ~2 godziny (w temperaturze + 20 °C) usunąć kożuch z powierzchni (nie mieszać go!)
MIESZANIE
Całą zawartość opakowań składników A i B wlać do pojemnika i mieszać powoli i dokładnie przez co najmniej 3 minuty z prędkością 250 obr./min. do uzyskania jednorodnej mieszanki. Składniki pakowane są w wymaganej proporcji objętościowej 1 : 1.
Jeżeli chcemy użyć tylko części materiału, składniki A i B należy odmierzyć i wymieszać w czystym pojemniku. Po wymieszaniu, przelać materiał do pojemnika pompy, zamieszać energicznie i zużyć w ciągu czasu przydatności do użycia.
Jeżeli temperatura otoczenia i/lub podłoża wynosi poniżej +10°C, do Sika® Injection-105 RC można dodać Sika® Injection-AC10 aby przyspieszyć początek pęcznienia.

Iniekcję należy wykonać pompą odpowiednią do iniektów jednoskładnikowych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia należy oczyścić zgodnie z Kartą Informacyjną systemu Sika® Injection Cleaning System.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA
Sika® Injection-105 RC jest przede wszystkim przeznaczony do czasowego tamponażu gwałtownych wycieków wody. Aby uzyskać trwałe uszczelnienie rys, w dalszej kolejności należy wykonać iniekcję materiałem Sika® Injection-201 lub Sika® Injection-203.

OPAKOWANIA
Składnik A 10 lub 20 kg
Składnik B 11 lub 22 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, składowany we właściwych warunkach najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.

Materiał przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnej i suchej atmosferze, w temperaturach od +5°C do +35°C. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i wilgocią.

UWAGA
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz