iQ-Top

Tynk regulujący klimat wnętrz

[REMMERS]

Właściwości

 

  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna

 

Do pobrania

iQ-Top

Do poprawy parametrów energetycznych ścian zewnętrznych

Współczynnik AW0,834 kg/(m²h0,5)
Gęstość nasypowaok. 0,8 kg/dm³
Zapotrzebowanie wody6,5-7,5 l/20 kg
Opór dyfuzji pary wodnejµ 12
Wsat0,76 m³/m³
Reakcja na ogieńKl A1
Przewodność cieplna λ0,111 W/(m•K)
Klasa wytrzymałości na ściskanieCS II (1,5-5,0 N/mm²)

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA
Nośne, czyste i wolne od pyłu.

Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

APLIKACJA
Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.
Warstwa zbrojąca
Tkaninę zbrojącą należy wbudować na głębokości równej jednej trzeciej grubości tynku. Pasy tkaniny powinny się nakładać na szerokości około 10 cm.

Kształtowanie powierzchni
Drugą warstwę nakładać świeże na świeże. Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia. Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej. Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału. W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

Nie stosować na podłożach zawilgoconych od spodu. Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od spodu mogą powodować przebarwienia. Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Nie stosować na podłożach zawierających gips! Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne! Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Narzędzia / czyszczenie
Kielnia zębata / listwa zębata.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.

Przechowywanie / trwałość
Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

ZUŻYCIE
6 kg/m²/cm warstwy

OPAKOWANIE
worek papierowy 20 kg

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz