iQ-Therm 30

Aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej do renowacji antypleśniowej

[REMMERS]

Właściwości

 

  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Niewielka grubość konstrukcji systemu
  • Łatwe stosowanie

 

  • Renowacja i profilaktyka antypleśniowa w istniejących budynkach
  • Zapewnienie "minimum higienicznego" z punktu widzenia ochrony cieplnej istniejącej substancji budowlanej
  • Poprawa klimatu w pomieszczeniach dzięki podwyższeniu temperatury powierzchni ścian
Przewodność cieplna (λ 10 dry)0,033 W/(m•K)
Dyfuzja pary wodnejμ= ca. 27
Klasa materiału budowlanegoB2 normalentflammbar nach DIN 4102 - 1
Gęstość objętościowa rzeczywistaCa. 45 kg/m³

Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste i nośne. Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

APLIKACJA
Podłoże należy wstępnie zmoczyć.
Płyty nakładać i dociskać poczynając od dołu. Wyrównać za pomocą łaty.

Wskazówki
Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie. Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem. Unikać tworzenia spoin krzyżowych.

Narzędzia / czyszczenie
Piła-lisica / nóż do wykładzin.

Przechowywanie / trwałość
Chronić przed mrozem i wilgocią.

ZUŻYCIE
1/4 płty na m²

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz