Farba wewnętrzna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej COLOR SP

Farba wewnętrzna o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, do stosowania w systemach tynków renowacyjnych

[REMMERS]

Właściwości

  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Produkt niskoemisyjny
  • Klasa odporności na ścieranie na mokro: 3 wg DIN EN 13300
  • Zdolność krycia: klasa 1 przy 7,5 m2/l
  • Stopień połysku: głęboki mat
  • Silna przepuszczalność pary wodnej

Do pobrania

KT_Color SP
  • Farba kryjąca do stosowania na tynkach renowacyjnych we wnętrzach
  • Podłoża mineralne
  • Powłoka renowacyjna na matowych, nośnych, starych powłokach
SpoiwoLösemittelfreie Acrylatdispersion
Gęstość (20 °C)około 1,4 kg/l
Lepkośćprodukt gotowy do użycia
Pigmentydwutlenek tytanu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Wymagania wobec podłoża - Nośne, suche, czyste i wolne od rys.
Nie może zawierać szkodliwych soli.

Stare powłoki , które utraciły nośność, należy całkowicie usunąć. Piaszczące, trwale przylegające podłoża należy zagruntować środkiem Hydro-Tiefengrund.

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

APLIKACJA
Materiał starannie rozmieszać. Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia. W zależności od charakterystyki podłoża nakładać 1-2 razy. Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.
Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.

ZUŻYCIE
około 0,13 - 0,15 l/m² na jedną warstwę
Zużycie jest uzależnione od nasiąkliwości podłoża
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA
wiadro plastikowe 5 l, 12,5 l

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz