WYPEŁNIENIE DYLATACJI – KITY DYLATACYJNE

Dylatacje są elementami budowli, które bardzo często stanowią o ich jakości i trwałości. Można wyróżnić dwa podstawowe typy:

  • dylatacje konstrukcyjne - występujące pomiędzy elementami konstrukcyjnymi - projektowanymi najczęściej ze względu na naprężenia termiczne lub drgania oddylatowanych w ten sposób elementów
  • dylatacje pozorne - występujące najczęściej w posadzkach przemysłowych i podkładach podłogowych - stanowią głównie zabezpieczenie przed powstawaniem niekontrolowanych pęknięć podczas skurczu betonu.

W przypadku posadzek nacinanych szczeliny skurczowe powinny być wykonane do 24 godzin od wylania posadzki. Szczeliny skurczowe nacinane są bruzdownicą do głębokości 1/4–1/3 grubości płyty posadzki i szerokości około 3 mm. Nacinać należy jak najwcześniej, w momencie gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa. Wokół słupów wykonywane są nacięcia szczelin skurczowych w „karo”, a gdy słup jest przy ścianie w „półkaro”. Maksymalny rozstaw dylatacji podany jest w projekcie i wynika z przewidywanej grubości posadzki, układu konstrukcyjnego obiektu, współczynnika tarcia płyty o podłoże oraz ilości zastosowanego zbrojenia rozproszonego.

Przed wypełnieniem masą dylatacyjną szczelina musi zostać poszerzona mechanicznie. Szerokość szczeliny należy dobrać w taki sposób, aby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Zaleca się również fazowanie krawędzi szczelin, co ogranicza ich wykruszanie przez koła pojazdów.

Dylatację należy oczyścić z pyłu oraz wypełnić odpowiednio dobranym sznurem dylatacyjnym. To on kształtuje wielkość wypełnienia oraz sprawia, że masa dylatacyjna (kit do wypełnienia dylatacji) jest rozciągana i ściskana tylko w płaszczyźnie poziomej.

WEBER

Sika

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz