Warstwa sczepna

Warstwa sczepna jest produktem zapewniającym stałą współpracę istniejącego betonu z materiałem uzupełniającym. Połączenie to gwarantuje, że w przypadku uszkodzenia naprawianej powierzchni, odspojenie na pewno nie wystąpi w miejscu zastosowania warstwy sczepnej.

Ze względu na pochodzenie możemy rozróżnić mineralne i żywiczne warstwy sczepne.

Wśród mineralnych warstw sczepnych możemy wyodrębić:

  • jednoskładnikowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążące warstwy sczepne, które po wymieszaniu z wodą są gotowe do użycia - na ogół są to produkty, które wchodzą w skład systemów naprawczych PCC konstrukcji żelbetowych.
  • warstwy sczepne przygotowywane na placu budowy - przykładem takiego rozwiązania może być produkt weber.ad 785 (Eurolan HL firmy DEITERMANN). Warstwę sczepną uzyskujemy po wymieszaniu piasku i cementu w stosunku objętościowym równym 1:1 i dodaniu zmieszanych składników do cieczy zarobowej, składającej się z 1 części objętościowej preparatu weber.ad 785 (Eurolan HL) i z 1 do 2 części objętościowych wody, aż do chwili otrzymania niezbyt gęstej zaprawy (szlamu).

Przykładem żywicznej warstwy sczepnej jest np. weber.tec 793 (Eurolan FK20 firmy DEITERMANN).

W zależności od przyjętego rozwiązania należy odpowiednio przygotować podłoże. Mineralna warstwa sczepna wymaga wstępnego zwilżenia podłoża do stanu matowo-wilgotnego, natomiast żywiczna warstwa sczepna potrzebuje suchego podłoża.

Czy warto stosować warstwę sczepną ?

Bardzo często przy renowacji konstrukcji betonowych niedoceniana jest konieczność zastosowania warstwy sczepnej, która zapewnia nam stałą współpracę naprawianej powierzchni z materiałem uzupełniającym/naprawczym.

Czasami warstwa sczepna jest mylona z tzw. warstwą kontaktową, która jedynie poprawia przyczepność nakładanych warstw.

Funkcją warstwy sczepnej jest zwiększenie przyczepności międzywarstwowej i zapewnienie możliwie jednorodnego połączenia pomiędzy warstwami. Przy zastosowaniu warstwy sczepnej w przypadku uszkodzenia naprawianej powierzchni odspojenie nigdy nie pojawi się w miejscu jej występowania, najczęściej zerwanie następuje w starym, naprawianym betonie.

Warstwa sczepna wykonywana jest poprzez wcieranie materiału w podłoże, który wypełnia istniejące pory i zagłębienia. Materiał uzupełniający należy wbudować przed wyschnięciem warstwy sczepnej, stosując zasadę „mokre na mokre”.

Warstwę sczepną należy stosować nie tylko w rozwiązaniach systemowych np. systemach PCC napraw konstrukcji betonowych, ale również przy naprawach posadzek, kiedy grubość uzupełnianej powierzchni nie może spełniać kryteriów posadzki samonośnej.

Warstwa sczepna znajduje również zastosowanie przy reprofilacji powierzchni schodów, płyt balkonowych.

WEBER

STAUBER

Sika

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz