Torkret

W przypadku napraw dużych powierzchni korzystne jest stosowanie natryskowej reprofilacji przy użyciu zapraw torkretowych. Prace polegają na mechanicznym natryśnięciu zaprawy naprawczej na wcześniej przygotowane i oczyszczone podłoże. Do nakładania można stosować zarówno metodę suchą jak i mokrą.

Metoda mokra charakteryzuje się lepszą jednorodnością natryskiwanej zaprawy, mniejszymi stratami odbicia oraz mniejszym zapyleniem podczas wykonywania robót.

Metoda sucha pozwala na korektę konsystencji mieszanki w chwili nakładania (istotne przy wykonywaniu prac w położeniu sufitowym) i daje lepsze zagęszczenie nałożonego materiału.

WEBER

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz