SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

Obciążenia powierzchni ścieżek rowerowych i chodników są wyjątkowo niekorzystne, ponieważ oprócz obciążeń mechanicznych warstwy te poddawane są obciążeniom warunkami atmosferycznymi. W związku z tym należy wykorzystywać przeznaczone do tych celów specjalistyczne systemy.

Rozwiązania technologiczno – materiałowe umożliwiają uzyskanie warstwy użytkowej cechującej się:

  • Odpowiednią wytrzymałością pozwalającą na przeniesienie obciążeń statycznych i dynamicznych
  • Niskim skurczem
  • Małą odkształcalnością termiczną
  • Elastycznością
  • Odpornością mechaniczną na ścieranie
  • Odpornością na obciążenia chemiczne
  • Bezpieczeństwem użytkowania (odpowiednią antypoślizgowością
  • Szybkością wykonania
  • Trwałością i odpornością na starzenie
  • Łatwością w utrzymaniu czystości

WEBER

Sika

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz