POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – POWŁOKI SZTYWNE I ELASTYCZNE

Projektując prace związane z renowacją konstrukcji betonowych i żelbetowych trzeba zagwarantować powstrzymanie karbonatyzacji betonu i co z tym jest związane również korozji stali zbrojeniowej. Można to osiągnąć stosując powłoki ochronne powierzchni betonowych. Powłoki te muszą odznaczać się dużą szczelnością w stosunku do przenikającego z atmosfery dwutlenku węgla. Jednocześnie jest wymagane aby powłoka ochronna przepuszczała parę wodną.

Jak dobrać powłokę ochronną konstrukcji żelbetowej – czy sztywna, czy elastyczna ?

Powłoki elastyczne mają możliwość mostkowania (przenoszenia) rys, które mogą się pojawić w trakcie pracy konstrukcji. Należy pamiętać, że nie wolno stosować powłok elastycznych do ochrony konstrukcji sprężonych.

WEBER

Sika

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz