IMPREGNATY I PREPARATY GRUNTUJĄCE

Grupa produktów służących do wzmocnienia podłoża i poprawienia przyczepności nowowykonywanych posadzek do istniejącego podłoża oraz zabezpieczenia (ograniczenia nasiąkliwości) i wzmocnienia powierzchni wykonanych posadzek.

Impregnaty

Preparaty gruntujące

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz